Geen categorie

Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers 800 535 hoeduurzaam.nl

De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers heeft regelmatig nieuws, dat ook voor ons een meerwaarde heeft en daarom verwijzen we met deze link naar de VKA. Je kunt je overigens ook zelf aanmelden/opgeven om het nieuws te ontvangen bij hen. In de uitgave van januari 2017 staat een artikel over grasklaver meteen veelbelovende opbrengst. Aanmelden…

read more
Presentatie WUR/Alterra Wageningen
Presentatie WUR/Alterra Wageningen 1024 685 hoeduurzaam.nl

De Stichting is gevraagd om een bijdrage te leveren voor een studiemiddag over de bodem, waar meer dan 100 deelnemers waren. Aanleiding voor de uitnodiging is het feit, dat we reeds enkele jaren samen met diverse partijen concrete maatregelen nemen om de bodem te verbeteren. We zijn bij deze presentatie vooral ingegaan op de vraag…

read more
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): Den Haag
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): Den Haag 1024 685 hoeduurzaam.nl

De Stichting is uitgenodigd bij de ondertekening van het akkoord door de minister en diverse partijen om de kwaliteit van het water nog verder te verbeteren. Tevens waren we gevraagd om leiding te geven aan een “Lagerhuisdebat” en bleek dat door de samenwerking in het gebied een vrij unieke prestatie leveren. Bekijk hieronder een korte…

read more
Werkbezoek 17 november van de Deltacommissaris
Werkbezoek 17 november van de Deltacommissaris 1024 685 hoeduurzaam.nl

In het kader van het DAW bracht de Deltacommissaris de heer Wim Kuijken een werkbezoek aan ons gebied op de boerderij van de familie Stokkers. Naast de commissaris waren o.a. aanwezig de gedeputeerde mevrouw Josan Meijers, mevrouw Antoinet van Helvoirt lid DB WRIJ en Peter Salveda van Vitens. We konden in een ontspannen sfeer onze…

read more
Geslaagde conferentie
Geslaagde conferentie 1024 685 hoeduurzaam.nl

Donderdag 28 Augustus 2014 vond een conferentie plaats waarbij alle betrokken partijen de resultaten van het project Gezond Zand mochten aanschouwen. Het was een zeer geslaagde dag! De brochure Gezond Zand werd aangeboden aan gedeputeerde Josan Meijers van de Provincie Gelderland. Alle aanwezigen hebben een fietstocht gemaakt door het gebied waarin het project Gezond Zand…

read more
Gebruik biomassa
Gebruik biomassa 1024 624 hoeduurzaam.nl

De Stichting wil graag alle biomassa van het gebied gebruiken. Dat kan voor veevoer zijn, grondverbetering en misschien vergisting. Dit moet eigenlijk niet zo lastig zijn, maar er zijn nogal wat wettelijke regels die belemmerend werken om dit ook uit te kunnen voeren. Daarom doen we met behulp van derden nu verder onderzoek om dit…

read more
Nieuwe Oogst
Nieuwe Oogst 748 1024 hoeduurzaam.nl

In het blad Nieuwe Oogst is aandacht besteed aan ons initiatief om het organisch stof op peil te krijgen en te houden in bijgaand artikel. Cpyright: Nieuwe Oogst

read more
  • 1
  • 2