Nieuws

Presentatie WUR/Alterra Wageningen

De Stichting is gevraagd om een bijdrage te leveren voor een studiemiddag over de bodem, waar meer dan 100 deelnemers waren. Aanleiding voor de uitnodiging is het feit, dat we reeds enkele jaren samen met diverse partijen concrete maatregelen nemen om de bodem te verbeteren. We zijn bij deze presentatie vooral ingegaan op de vraag waarom het bij ons werkt en we succesvol zijn.

Download hier de presentatie

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): Den Haag

De Stichting is uitgenodigd bij de ondertekening van het akkoord door de minister en diverse partijen om de kwaliteit van het water nog verder te verbeteren. Tevens waren we gevraagd om leiding te geven aan een “Lagerhuisdebat” en bleek dat door de samenwerking in het gebied een vrij unieke prestatie leveren.

Bekijk hieronder een korte impressie.

 

Foto impressie:

Werkbezoek 17 november van de Deltacommissaris

In het kader van het DAW bracht de Deltacommissaris de heer Wim Kuijken een werkbezoek aan ons gebied op de boerderij van de familie Stokkers. Naast de commissaris waren o.a. aanwezig de gedeputeerde mevrouw Josan Meijers, mevrouw Antoinet van Helvoirt lid DB WRIJ en Peter Salveda van Vitens. We konden in een ontspannen sfeer onze activiteiten voor het voetlicht brengen en ook hier werd duidelijk dat samenwerking tussen partijen tot een meerwaarde leidt.

 

Bekijk hieronder een korte impressie:

Lees meer via de website van Deltacommissaris.nl

Geslaagde conferentie

Donderdag 28 Augustus 2014 vond een conferentie plaats waarbij alle betrokken partijen de resultaten van het project Gezond Zand mochten aanschouwen. Het was een zeer geslaagde dag! De brochure Gezond Zand werd aangeboden aan gedeputeerde Josan Meijers van de Provincie Gelderland. Alle aanwezigen hebben een fietstocht gemaakt door het gebied waarin het project Gezond Zand heeft plaatsgevonden. Onderweg zijn diverse excursiepunten bezocht waaronder Pompstation Vitens, landbouwbedrijven van Stokkers (Olden Eibergen) en Baak (Haarlo). Ook is er een kijkje in de bodem genomen, inclusief de werking van humuszuur, en is de nieuwe kanonswal bekeken. Willem Rienks (projectleider Gezond Zand) gaf een uitgebreide presentatie. Deze presentatie is HIER te bekijken.

Gebruik biomassa

De Stichting wil graag alle biomassa van het gebied gebruiken. Dat kan voor veevoer zijn, grondverbetering en misschien vergisting. Dit moet eigenlijk niet zo lastig zijn, maar er zijn nogal wat wettelijke regels die belemmerend werken om dit ook uit te kunnen voeren. Daarom doen we met behulp van derden nu verder onderzoek om dit wel te kunnen binnen de regelgeving. Bijgaand artikel is verschenen in TC Tubantia naar aanleiding van een bijdrage van de gemeente Berkelland.

Nieuwe Oogst

In het blad Nieuwe Oogst is aandacht besteed aan ons initiatief om het organisch stof op peil te krijgen en te houden in bijgaand artikel.
Cpyright: Nieuwe Oogst

  • 1
  • 2