Waarom Stichting HOEduurzaam?

Haarloseveld en Olden Eibergen (gemeente Berkelland), is een relatief klein maar prachtig, landschappelijk gebied (circa 1200 hectare). Het kent veel landbouw en het is een belangrijk waterwingebied. Om de samen geformuleerde doelstellingen te behalen, onderhoudt het bestuur van de Stichting HOEduurzaam contacten met overheden en verwante partijen. Dit doet ze als belangenbehartiger namens de inwoners en grondeigenaren van Haarloseveld en Olden Eibergen.
naar bestuursleden ›

Doelstellingen Stichting HOEduurzaam

  • Het bevorderen van duurzame energieproductie
  • Het duurzaam inrichten en gebruiken van de grond in het Haarloseveld, Olden Eibergen en omstreken

Wat wil HOEduurzaam daarmee bereiken

De Stichting wil de bodem in conditie houden of brengen, zodat goed drinkwater gegarandeerd blijft. Ze wil met inzet van nieuwe technologie en moderne middelen het potentieel aan energie in het landschap beter benutten. Ook streeft ze ernaar dat overheden en beleidsmakers meer op gebiedniveau kijken. Dit moet leiden tot meer duurzame oplossingen voor het hele gebied.

Hoe realiseert de Stichting deze doelstellingen

HOEduurzaam zet alles in het werk om de bodemkwaliteit en daarmee ook de werk- en leefomgeving positief te beïnvloeden. Denk aan kennis verzamelen, kennis delen, belangenbehartiging, excursies organiseren etc. De Stichting betrekt de inwoners en grondeigenaren van het gebied actief bij realisatie van deze doelen. Ook stimuleert ze de oprichting van verenigingen en coöperaties rond deze onderwerpen.

Meer informatie

Hebt u vragen voor de Stichting HOEduurzaam? Wilt u contact met het bestuur van HOEduurzaam?
Stuur ons een mail en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.