FAQ

Werkt HOEduurzaam met subsidiegelden?

De boeren in het gebied Haarloseveld en Olden Eibergen hebben twee projectplannen ingediend. Eén bij het Ministerie van Economische Zaken en één bij de Provincie Gelderland. Beide projecten zijn goedgekeurd. Het subsidiegeld voor het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen is ondergebracht in de Stichting HOEduurzaam. Inhoudelijk lijken de projecten op elkaar. Zo zijn ze allebei gericht op duurzaamheid en op het beschermen van water. Wel hebben ze verschillende looptijden.

  1. Gezond Zand; dit is een project van het Ministerie van Economische Zaken. Dit heeft een looptijd tot 2015.
  2. Bodemrijk is een project van de Provincie Gelderland. Dit loopt van 2013 tot 2020.

Wat is de rol van Vitens binnen HOEduurzaam?

Haarloseveld en Olden Eibergen maken onderdeel uit van een belangrijk waterwingebied. HOEduurzaam en Vitens streven ernaar om de bodem in goede conditie te brengen en te houden. Dat maakt dat goed drinkwater, ook in de toekomst, gegarandeerd blijft. Waterbedrijf Vitens is nauw betrokken bij de projecten en levert zowel inhoudelijk als financiële bijdragen.

Hoe houdt u de bodem in goede conditie?

HOEduurzaam en Vitens werken samen aan de conditie van de bodem in Haarloseveld en Olden Eibergen. Dit doen we door het organische stofgehalte op een gezond peil te brengen. Een hoog organisch stofgehalte is goed tegen uitspoeling en ook goed voor een betere opbrengt van gewassen.

Welke problemen komt HOEduurzaam tegen bij het in conditie brengen en houden van de bodem?

Het organisch stofgehalte in de bodem op een gezond peil brengen lijkt eenvoudig maar in de praktijk is dit lastig. Zo krijgt de Stichting HOEduurzaam te maken met een woud aan regels rond bijvoorbeeld de bemesting van de grond. Ook merken we dat overheden te weinig op gebiedniveau kijken. Daarom neemt HOEduurzaam zelf het initiatief. Ze trekken samen op met Vitens en andere belangenbehartigers, om kennis te verzamelen en te delen. Uiteindelijk leidt dit tot duurzame oplossingen voor het hele gebied.

Meer vragen?

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem contact op met het bestuur van HOEduurzaam en we komen zo snel mogelijk met het antwoord op uw specifieke vraag.