Hydrologische beschrijving waterwinningHaarlo Olden Eibergen

Hydrologische beschrijving waterwinningHaarlo Olden Eibergen 1024 604 hoeduurzaam.nl

De huidige drinkwaterwinningen Haarlo en Olden Eibergen zijn kwetsbare drinkwaterwinningen.
Vanwege het ontbreken van een afdekkende kleilaag in de ondergrond zijn de winningen gevoelig
voor waterkwaliteitsproblemen. Verhoogde gehalten sulfaat en gewasbeschermingsmiddelen uit
de landbouwgebieden zijn een probleem.