Proef water bufferen in winter.

Proef water bufferen in winter. 1024 576 hoeduurzaam.nl

Aan de Molenweg tegenover het pompstation van Vitens wordt al voor het derde jaar van november tot februari extra water gebufferd op het perceel van de Mts. Nijhuis. Met dit extra water wordt geprobeerd om het grondwaterpeil op voldoende hoogte te krijgen. In de drogere zomerperiode hopen we daar dan (wat) profijt van te hebben, omdat we in het voorjaar de grondwaterstand op peil hebben. Ook hebben we met WRIJ afgesproken om het waterpeil in de winterperiode zo hoog mogelijk te laten zijn, zodat er veel water kan infiltreren naar de ondergrond. Wederom met het doel om de grondwaterstand in het voorjaar voldoende hoog te hebben en de drogere zomer beter het hoofd te kunnen bieden.

Overigens hebben we nu, december 2023, juist extreem veel neerslag gehad en is het grondwaterpeil ook hoog. De tijd heeft ons geleerd, dat dit nog al eens wisselt en daarom werken we aan een robuust watersysteem.