Water

Proef water bufferen in winter.
Proef water bufferen in winter. 1024 576 hoeduurzaam.nl

Aan de Molenweg tegenover het pompstation van Vitens wordt al voor het derde jaar van november tot februari extra water gebufferd op het perceel van de Mts. Nijhuis. Met dit extra water wordt geprobeerd om het grondwaterpeil op voldoende hoogte te krijgen. In de drogere zomerperiode hopen we daar dan (wat) profijt van te hebben,…

read more
Hydrologische beschrijving waterwinningHaarlo Olden Eibergen
Hydrologische beschrijving waterwinningHaarlo Olden Eibergen 1024 604 hoeduurzaam.nl

De huidige drinkwaterwinningen Haarlo en Olden Eibergen zijn kwetsbare drinkwaterwinningen.Vanwege het ontbreken van een afdekkende kleilaag in de ondergrond zijn de winningen gevoeligvoor waterkwaliteitsproblemen. Verhoogde gehalten sulfaat en gewasbeschermingsmiddelen uitde landbouwgebieden zijn een probleem. Lees meer

read more
Hydrologische beschrijving Haarlo/Olden Eibergen
Hydrologische beschrijving Haarlo/Olden Eibergen 1024 583 hoeduurzaam.nl

In de Achterhoek, nabij Eibergen, liggen de waterwinningen Haarlo en Olden Eibergen. In dit gebied kunnen we vaststellen dat de huidige inrichting van het watersysteem tegen haar grenzen aanloopt. De beschikbaarheid van het benodigde water kent steeds vaker extremen (van heel veel water tot veel te weinig water) en de grote opgaven, zoals de energietransitie,…

read more