Gezond Zand

uitgevoerd van 2012 t/m 2014

Het project Gezond Zand is uitgevoerd van 2012 t/m 2014. Feitelijk is het geen project van de Stichting HOEduurzaam, maar van individuele boeren. Via Economische Zaken is dit project voor 70% gefinancierd en voorwaarde was, dat dit 10 individuele ondernemers moesten zijn. In de praktijk heeft de Stichting veel ondersteuning geboden.

Kern van het project was om de kennis op het gebied van bodem te vergroten. Hier bleek een goede voedingsbodem te zijn om samen met Vitens (drinkwaterbedrijf) en boeren te kijken naar zowel goed drinkwater als naar goede bodem. Vooral het gebrek aan organisch stofgehalte in de bodem op met name maispercelen is een probleem voor beide partijen.

Het project is inmiddels volledig afgerond. Hieronder treft u enkele zaken aan, waarbij de brochure Gezond Zand ook inhoudelijk een goed beeld.

Het project Gezond Zand is in 2013 reeds aangevuld met een nieuw initiatief: Bodemrijk en dit project loopt van 2013 t/m 2017. Hierbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om concrete maatregelen om de bodem te verbeteren en daarmee ook duurzamer te maken.

Bij het project Bodemrijk kunt u hierover meer lezen.

Geslaagde conferentie

Donderdag 28 Augustus vond een conferentie plaats waarbij alle betrokken partijen de resultaten van het project Gezond Zand mochten aanschouwen. Het was een zeer geslaagde dag! De brochure Gezond Zand werd aangeboden aan gedeputeerde Josan Meijers van de Provincie Gelderland. Alle aanwezigen hebben een fietstocht gemaakt door het gebied waarin het project Gezond Zand heeft plaatsgevonden. Onderweg zijn diverse excursiepunten bezocht waaronder Pompstation Vitens, landbouwbedrijven van Stokkers (Olden Eibergen) en Baak (Haarlo). Ook is er een kijkje in de bodem genomen, inclusief de werking van humuszuur, en is de nieuwe kanonswal bekeken. Willem Rienks (projectleider Gezond Zand) gaf een uitgebreide presentatie. Deze presentatie is HIER te bekijken.

Brochure Gezond Zand

De brochure Gezond Zand is uitgegeven in het kader van het project Gezond Zand, uitgevoerd in de periode 2012 tot en met 2014. Het boekje geeft een bloemlezing van de resultaten van het project Gezond Zand. Zowel de betrokken deskundigen als landbouwers geven hun visie op het project en de behaalde resultaten. U kunt een exemplaar aanvragen: info@hoeduurzaam.nl

Bekijk de volledige brochure HIER.

Nieuwe Oogst

In het blad Nieuwe Oogst is aandacht besteed aan ons initiatief om het organisch stof op peil te krijgen en te houden in bijgaand artikel.

Cpyright: Nieuwe Oogst

Laatste nieuws over Gezond Zand

Fact sheet onderzaai in de mais
Fact sheet onderzaai in de mais 800 535 hoeduurzaam.nl