Water

Vanaf 2020 is er vanuit de Stichting meer interesse voor de  beschikbaarheid van water in het gebied. Mede door enkele droge zomers is dit ingegeven en we willen graag het jaarrond voldoende water hebben in het gebied voor zowel de landbouw, de waterwinning en de natuur.

Dit heeft geleid tot een nauwere samenwerking met Vitens en het Waterschap (WRIJ). Mede door initiatieven via Waterwijs Boeren is uiteindelijk een nieuw project van start gegaan onder de naam Expeditie Patrijs. De centrale vraag daarbij is hoe we kunnen komen tot een robuust en duurzaam watersysteem voor het gebied voor zowel landbouw, waterwinning en natuur.

Hiervoor is het nodig om voldoende kennis te verzamelen en ook om met de grondeigenaren in gesprek te gaan met mogelijke verbeteringen van het huidige watersysteem.

De kennis is inmiddels verzameld en met de grondeigenaren zijn we in gesprek over verbeteringen. We zullen hierover ook op deze website nader berichten.

De verzamelde kennis kunt u vinden op deze site en met name het bureau Tauw heeft hierover gerapporteerd. Een belangrijk onderdeel is de waterbalans voor het gebied: hoeveel water is er beschikbaar en hoeveel wordt er onttrokken door o.a. Vitens en landbouw. We weten inmiddels dat:

  • Vitens maximaal 2,8 miljoen m3 jaarlijks oppompt in Haarlo en Olden Eibergen;
  • Het Waterschap jaarlijks ongeveer 5 miljoen m3 water het gebied inlaat met water vanuit de Berkel;
  • Er ongeveer 1,5 miljoen m3 water het gebied weer uitstroomt naar de Berkel;
  • Er jaarlijks ongeveer 7 miljoen m3 regenwater valt.

Je zou nu zeggen, dat er water voldoende is, maar toch hebben we in droge zomers een tekort aan water.

Daarom willen we komen tot een robuust en duurzaam watersysteem, waarbij er jaarrond voldoende water beschikbaar is voor landbouw, waterwinning en natuur.

Onze zoektocht naar aanpassingen en oplossingen zullen we gedurende het project vermelden op deze site en het project is vanaf februari 2023 besproken met landeigenaren, die graag met andere deskundigen zoals Vitens, WRIJ, Tauw, Provincie in gesprek gaan en vooral willen realiseren dat er jaarrond voldoende water is.

Laatste nieuws over water

Proef water bufferen in winter.
Proef water bufferen in winter. 1024 576 hoeduurzaam.nl

Hydrologische beschrijving waterwinningHaarlo Olden Eibergen
Hydrologische beschrijving waterwinningHaarlo Olden Eibergen 1024 604 hoeduurzaam.nl

Hydrologische beschrijving Haarlo/Olden Eibergen
Hydrologische beschrijving Haarlo/Olden Eibergen 1024 583 hoeduurzaam.nl