Maart 2017: project krijgt vorm

Maart 2017: project krijgt vorm 800 535 hoeduurzaam.nl

In januari en februari hebben we conform de Europese aanbestedingsregels diverse offertetrajecten doorlopen. Voor het onderdeel technische en wetenschappelijke ondersteuning is daarbij de keuze gevallen op WUR/Alterra uit Wageningen. Op donderdag 16 maart zijn de beide onderzoekers Sabine van Rooij en René Rietra ontvangen door de  projectleider Henk Leever. We hebben een rondje door het veld gemaakt en de verschillende hopen biomassa bekeken. Op de foto’s is een impressie te vinden van wat we aantroffen. De hopen biomassa worden in maart op het land uitgereden en ook de ODA en het bureau handhaving zijn betrokken bij hetgeen we doen. In het project zullen we komende 3 jaar onderzoeken op welke wijze we de biomassa kunnen inzetten om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen.

Bekijk project Biomassa