Maaisel als bodemverbeteraar

Maaisel als bodemverbeteraar 800 535 hoeduurzaam.nl

Waterschap Vallei en Veluwe wil samen met boeren een systeem opzetten voor de plaatselijke verwerking van bermmaaisel. Dat kan aantrekkelijk zijn voor beide partijen. Alleen is de wetgeving nog niet goed toegerust op dit soort oplossingen, blijkt op een presentatie eerder deze week.

Vier emmers met divers organisch materiaal in verschillende stadia van vertering heeft melkveehouder Wim van den Hengel uit Achterveld meegenomen. Hij laat ze zien aan zijn collega’s op een informatiebijeenkomst in Heerde over maaisel als bodemverbeteraar. Zo’n veertig Gelderse en ook Friese boeren zijn erop afgekomen.

Van den Hengel is sinds de jaren negentig gegrepen door compostering op het eigen bedrijf en kan er enthousiast over vertellen. Zijn koeien liggen inmiddels op een strooisel van bladeren en hij weet met compost uit sloot- en berm maaisel als bodemverbeteraar de melkgift op sommige percelen op te krikken met 2,5 liter per koe per dag, zegt hij. En van meer onkruiddruk heeft hij geen last.

Lees het gehele artikel

Bron: Nieuwe Oogst | 3 februari 2018