Posts By :

Vunique Media

Proef water bufferen in winter.
Proef water bufferen in winter. 1024 576 hoeduurzaam.nl

Aan de Molenweg tegenover het pompstation van Vitens wordt al voor het derde jaar van november tot februari extra water gebufferd op het perceel van de Mts. Nijhuis. Met dit extra water wordt geprobeerd om het grondwaterpeil op voldoende hoogte te krijgen. In de drogere zomerperiode hopen we daar dan (wat) profijt van te hebben,…

read more
Verwerken biomassa
Verwerken biomassa 150 150 hoeduurzaam.nl
Hydrologische beschrijving waterwinningHaarlo Olden Eibergen
Hydrologische beschrijving waterwinningHaarlo Olden Eibergen 1024 604 hoeduurzaam.nl

De huidige drinkwaterwinningen Haarlo en Olden Eibergen zijn kwetsbare drinkwaterwinningen.Vanwege het ontbreken van een afdekkende kleilaag in de ondergrond zijn de winningen gevoeligvoor waterkwaliteitsproblemen. Verhoogde gehalten sulfaat en gewasbeschermingsmiddelen uitde landbouwgebieden zijn een probleem. Lees meer

read more
Hydrologische beschrijving Haarlo/Olden Eibergen
Hydrologische beschrijving Haarlo/Olden Eibergen 1024 583 hoeduurzaam.nl

In de Achterhoek, nabij Eibergen, liggen de waterwinningen Haarlo en Olden Eibergen. In dit gebied kunnen we vaststellen dat de huidige inrichting van het watersysteem tegen haar grenzen aanloopt. De beschikbaarheid van het benodigde water kent steeds vaker extremen (van heel veel water tot veel te weinig water) en de grote opgaven, zoals de energietransitie,…

read more
Biomassa en bodempakketten VALA
Biomassa en bodempakketten VALA 800 535 hoeduurzaam.nl
Fact sheet onderzaai in de mais
Fact sheet onderzaai in de mais 800 535 hoeduurzaam.nl

Via het project RECARE komen enkele fact sheets beschikbaar. Hier de eerste over met name onderzaai in de mais. Download fact sheet NL Download fact sheet EN

read more
Maaisel als bodemverbeteraar
Maaisel als bodemverbeteraar 800 535 hoeduurzaam.nl

Waterschap Vallei en Veluwe wil samen met boeren een systeem opzetten voor de plaatselijke verwerking van bermmaaisel. Dat kan aantrekkelijk zijn voor beide partijen. Alleen is de wetgeving nog niet goed toegerust op dit soort oplossingen, blijkt op een presentatie eerder deze week. Vier emmers met divers organisch materiaal in verschillende stadia van vertering heeft…

read more