Nieuws

Filmimpressie internationaal bezoek van het programma Recare!
Filmimpressie internationaal bezoek van het programma Recare! 800 535 hoeduurzaam.nl

Filmimpressies van internationaal bezoek in het kader van het programma Recare van juni 2016.

Zie hieronder het filmpje

Maart 2017: project krijgt vorm
Maart 2017: project krijgt vorm 800 535 hoeduurzaam.nl

In januari en februari hebben we conform de Europese aanbestedingsregels diverse offertetrajecten doorlopen. Voor het onderdeel technische en wetenschappelijke ondersteuning is daarbij de keuze gevallen op WUR/Alterra uit Wageningen. Op donderdag 16 maart zijn de beide onderzoekers Sabine van Rooij en René Rietra ontvangen door de  projectleider Henk Leever. We hebben een rondje door het veld gemaakt en de verschillende hopen biomassa bekeken. Op de foto’s is een impressie te vinden van wat we aantroffen. De hopen biomassa worden in maart op het land uitgereden en ook de ODA en het bureau handhaving zijn betrokken bij hetgeen we doen. In het project zullen we komende 3 jaar onderzoeken op welke wijze we de biomassa kunnen inzetten om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen.

Bekijk project Biomassa

Nieuw pleidooi voor vroeg bemesten
Nieuw pleidooi voor vroeg bemesten 800 535 hoeduurzaam.nl

De tijd dat veehouders in het voorjaar blindelings met vaste hoeveelheden drijfmest en kunstmest het land opgingen, is geschiedenis. De meeste bedrijven maken in het voorjaar een plan welke meststoffen ze inzetten en hoe ze de bemesting doseren. De uitslag van de bodemanalyse is daarbij een onmisbaar handvat.

Bronvermelding: Veeteelt nr 2 Februari 2017

Om meer te lezen over dit interessante artikel uit het blad Veeteelt van februari 2017, download het hele artikel.

Download dit artikel

Hoog bezoek Vitens
Hoog bezoek Vitens 800 535 hoeduurzaam.nl

Op vrijdag 17 februari kregen we een kort bezoek van Lieve Declercq samen met Toon van Kessel bij Jan Stokkers. Lieve is de hoogste baas (“bazin”) en dat noemen we tegenwoordig CEO: Chief Executive Officer. Ze is oprecht begaan met de samenwerking tussen landbouwers en drinkwaterbedrijf, want samen levert uiteindelijk meer op. Ze vindt het heel goed dat we het voortouw nemen om tot meer duurzaamheid te komen. Maar hoe regel je nu dat wat bij ons kan met 25 boeren ook kan gelden voor 25.000 boeren in Nederland was haar terechte vraag. We hebben niet het antwoord maar het helpt enorm als je voorbeelden kunt geven waar het werkt en daar kan ons gebied een rol in spelen. Verder helpt het als we ons pionierswerk kunnen voortzetten en dat we daarmee de wegen openen ook voor vele andere boeren in Nederland.

 

Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers 800 535 hoeduurzaam.nl

De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers heeft regelmatig nieuws, dat ook voor ons een meerwaarde heeft en daarom verwijzen we met deze link naar de VKA. Je kunt je overigens ook zelf aanmelden/opgeven om het nieuws te ontvangen bij hen. In de uitgave van januari 2017 staat een artikel over grasklaver meteen veelbelovende opbrengst.

Aanmelden nieuws Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Presentatie WUR/Alterra Wageningen
Presentatie WUR/Alterra Wageningen 1024 685 hoeduurzaam.nl

De Stichting is gevraagd om een bijdrage te leveren voor een studiemiddag over de bodem, waar meer dan 100 deelnemers waren. Aanleiding voor de uitnodiging is het feit, dat we reeds enkele jaren samen met diverse partijen concrete maatregelen nemen om de bodem te verbeteren. We zijn bij deze presentatie vooral ingegaan op de vraag waarom het bij ons werkt en we succesvol zijn.

Download hier de presentatie

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): Den Haag
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): Den Haag 1024 685 hoeduurzaam.nl

De Stichting is uitgenodigd bij de ondertekening van het akkoord door de minister en diverse partijen om de kwaliteit van het water nog verder te verbeteren. Tevens waren we gevraagd om leiding te geven aan een “Lagerhuisdebat” en bleek dat door de samenwerking in het gebied een vrij unieke prestatie leveren.

Bekijk hieronder een korte impressie.

 

Foto impressie:

Werkbezoek 17 november van de Deltacommissaris
Werkbezoek 17 november van de Deltacommissaris 1024 685 hoeduurzaam.nl

In het kader van het DAW bracht de Deltacommissaris de heer Wim Kuijken een werkbezoek aan ons gebied op de boerderij van de familie Stokkers. Naast de commissaris waren o.a. aanwezig de gedeputeerde mevrouw Josan Meijers, mevrouw Antoinet van Helvoirt lid DB WRIJ en Peter Salveda van Vitens. We konden in een ontspannen sfeer onze activiteiten voor het voetlicht brengen en ook hier werd duidelijk dat samenwerking tussen partijen tot een meerwaarde leidt.

 

Bekijk hieronder een korte impressie:

Lees meer via de website van Deltacommissaris.nl

Geslaagde conferentie
Geslaagde conferentie 1024 685 hoeduurzaam.nl

Donderdag 28 Augustus 2014 vond een conferentie plaats waarbij alle betrokken partijen de resultaten van het project Gezond Zand mochten aanschouwen. Het was een zeer geslaagde dag! De brochure Gezond Zand werd aangeboden aan gedeputeerde Josan Meijers van de Provincie Gelderland. Alle aanwezigen hebben een fietstocht gemaakt door het gebied waarin het project Gezond Zand heeft plaatsgevonden. Onderweg zijn diverse excursiepunten bezocht waaronder Pompstation Vitens, landbouwbedrijven van Stokkers (Olden Eibergen) en Baak (Haarlo). Ook is er een kijkje in de bodem genomen, inclusief de werking van humuszuur, en is de nieuwe kanonswal bekeken. Willem Rienks (projectleider Gezond Zand) gaf een uitgebreide presentatie. Deze presentatie is HIER te bekijken.

Gebruik biomassa
Gebruik biomassa 1024 624 hoeduurzaam.nl

De Stichting wil graag alle biomassa van het gebied gebruiken. Dat kan voor veevoer zijn, grondverbetering en misschien vergisting. Dit moet eigenlijk niet zo lastig zijn, maar er zijn nogal wat wettelijke regels die belemmerend werken om dit ook uit te kunnen voeren. Daarom doen we met behulp van derden nu verder onderzoek om dit wel te kunnen binnen de regelgeving. Bijgaand artikel is verschenen in TC Tubantia naar aanleiding van een bijdrage van de gemeente Berkelland.