Nieuws

Proef water bufferen in winter.
Proef water bufferen in winter. 1024 576 hoeduurzaam.nl

Aan de Molenweg tegenover het pompstation van Vitens wordt al voor het derde jaar van november tot februari extra water gebufferd op het perceel van de Mts. Nijhuis. Met dit extra water wordt geprobeerd om het grondwaterpeil op voldoende hoogte te krijgen. In de drogere zomerperiode hopen we daar dan (wat) profijt van te hebben, omdat we in het voorjaar de grondwaterstand op peil hebben. Ook hebben we met WRIJ afgesproken om het waterpeil in de winterperiode zo hoog mogelijk te laten zijn, zodat er veel water kan infiltreren naar de ondergrond. Wederom met het doel om de grondwaterstand in het voorjaar voldoende hoog te hebben en de drogere zomer beter het hoofd te kunnen bieden.

Overigens hebben we nu, december 2023, juist extreem veel neerslag gehad en is het grondwaterpeil ook hoog. De tijd heeft ons geleerd, dat dit nog al eens wisselt en daarom werken we aan een robuust watersysteem.

Verwerken biomassa
Verwerken biomassa 150 150 hoeduurzaam.nl
Hydrologische beschrijving waterwinningHaarlo Olden Eibergen
Hydrologische beschrijving waterwinningHaarlo Olden Eibergen 1024 604 hoeduurzaam.nl

De huidige drinkwaterwinningen Haarlo en Olden Eibergen zijn kwetsbare drinkwaterwinningen.
Vanwege het ontbreken van een afdekkende kleilaag in de ondergrond zijn de winningen gevoelig
voor waterkwaliteitsproblemen. Verhoogde gehalten sulfaat en gewasbeschermingsmiddelen uit
de landbouwgebieden zijn een probleem.

Hydrologische beschrijving Haarlo/Olden Eibergen
Hydrologische beschrijving Haarlo/Olden Eibergen 1024 583 hoeduurzaam.nl

In de Achterhoek, nabij Eibergen, liggen de waterwinningen Haarlo en Olden Eibergen. In dit gebied kunnen we vaststellen dat de huidige inrichting van het watersysteem tegen haar grenzen aanloopt. De beschikbaarheid van het benodigde water kent steeds vaker extremen (van heel veel water tot veel te weinig water) en de grote opgaven, zoals de energietransitie, klimaatdoelstellingen en een omslag naar
kringlooplandbouw hebben impact op de leefomgeving en op onze drinkwaterbronnen en watersysteem.

Biomassa en bodempakketten VALA
Biomassa en bodempakketten VALA 800 535 hoeduurzaam.nl
Interessante artikelen over Bodem
Interessante artikelen over Bodem 800 535 hoeduurzaam.nl

Op 2 september is er een speciaal themanummer uitgebracht over Bodem. Ook HOEduurzaam staat hierin met een artikel. Daarnaast is te zien wat anderen doen om de bodem te verbeteren.

Verruiming regels Biomassa
Verruiming regels Biomassa 800 535 hoeduurzaam.nl

Per 1 januari 2019 treedt de gewijzigde Vrijstellingsregeling plantenresten in werking. Er worden andere definities gehanteerd in de gewijzigde regeling. In de nieuwe regeling wordt ook de afstand waarin maaisel mag worden vervoerd vergroot. De afstand wordt aangepast van 1 tot 5 kilometer.

Lees meer hierover op Circulair Terreinbeheer

 

Fact sheet onderzaai in de mais
Fact sheet onderzaai in de mais 800 535 hoeduurzaam.nl

Via het project RECARE komen enkele fact sheets beschikbaar. Hier de eerste over met name onderzaai in de mais.

Download fact sheet NL Download fact sheet EN

Maaisel als bodemverbeteraar
Maaisel als bodemverbeteraar 800 535 hoeduurzaam.nl

Waterschap Vallei en Veluwe wil samen met boeren een systeem opzetten voor de plaatselijke verwerking van bermmaaisel. Dat kan aantrekkelijk zijn voor beide partijen. Alleen is de wetgeving nog niet goed toegerust op dit soort oplossingen, blijkt op een presentatie eerder deze week.

Vier emmers met divers organisch materiaal in verschillende stadia van vertering heeft melkveehouder Wim van den Hengel uit Achterveld meegenomen. Hij laat ze zien aan zijn collega’s op een informatiebijeenkomst in Heerde over maaisel als bodemverbeteraar. Zo’n veertig Gelderse en ook Friese boeren zijn erop afgekomen.

Van den Hengel is sinds de jaren negentig gegrepen door compostering op het eigen bedrijf en kan er enthousiast over vertellen. Zijn koeien liggen inmiddels op een strooisel van bladeren en hij weet met compost uit sloot- en berm maaisel als bodemverbeteraar de melkgift op sommige percelen op te krikken met 2,5 liter per koe per dag, zegt hij. En van meer onkruiddruk heeft hij geen last.

Lees het gehele artikel

Bron: Nieuwe Oogst | 3 februari 2018