Nieuws

Interessante artikelen over Bodem

Op 2 september is er een speciaal themanummer uitgebracht over Bodem. Ook HOEduurzaam staat hierin met een artikel. Daarnaast is te zien wat anderen doen om de bodem te verbeteren.

Verruiming regels Biomassa

Per 1 januari 2019 treedt de gewijzigde Vrijstellingsregeling plantenresten in werking. Er worden andere definities gehanteerd in de gewijzigde regeling. In de nieuwe regeling wordt ook de afstand waarin maaisel mag worden vervoerd vergroot. De afstand wordt aangepast van 1 tot 5 kilometer.

Lees meer hierover op Circulair Terreinbeheer

 

Maaisel als bodemverbeteraar

Waterschap Vallei en Veluwe wil samen met boeren een systeem opzetten voor de plaatselijke verwerking van bermmaaisel. Dat kan aantrekkelijk zijn voor beide partijen. Alleen is de wetgeving nog niet goed toegerust op dit soort oplossingen, blijkt op een presentatie eerder deze week.

Vier emmers met divers organisch materiaal in verschillende stadia van vertering heeft melkveehouder Wim van den Hengel uit Achterveld meegenomen. Hij laat ze zien aan zijn collega’s op een informatiebijeenkomst in Heerde over maaisel als bodemverbeteraar. Zo’n veertig Gelderse en ook Friese boeren zijn erop afgekomen.

Van den Hengel is sinds de jaren negentig gegrepen door compostering op het eigen bedrijf en kan er enthousiast over vertellen. Zijn koeien liggen inmiddels op een strooisel van bladeren en hij weet met compost uit sloot- en berm maaisel als bodemverbeteraar de melkgift op sommige percelen op te krikken met 2,5 liter per koe per dag, zegt hij. En van meer onkruiddruk heeft hij geen last.

Lees het gehele artikel

Bron: Nieuwe Oogst | 3 februari 2018

Maart 2017: project krijgt vorm

In januari en februari hebben we conform de Europese aanbestedingsregels diverse offertetrajecten doorlopen. Voor het onderdeel technische en wetenschappelijke ondersteuning is daarbij de keuze gevallen op WUR/Alterra uit Wageningen. Op donderdag 16 maart zijn de beide onderzoekers Sabine van Rooij en René Rietra ontvangen door de  projectleider Henk Leever. We hebben een rondje door het veld gemaakt en de verschillende hopen biomassa bekeken. Op de foto’s is een impressie te vinden van wat we aantroffen. De hopen biomassa worden in maart op het land uitgereden en ook de ODA en het bureau handhaving zijn betrokken bij hetgeen we doen. In het project zullen we komende 3 jaar onderzoeken op welke wijze we de biomassa kunnen inzetten om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen.

Bekijk project Biomassa

Nieuw pleidooi voor vroeg bemesten

De tijd dat veehouders in het voorjaar blindelings met vaste hoeveelheden drijfmest en kunstmest het land opgingen, is geschiedenis. De meeste bedrijven maken in het voorjaar een plan welke meststoffen ze inzetten en hoe ze de bemesting doseren. De uitslag van de bodemanalyse is daarbij een onmisbaar handvat.

Bronvermelding: Veeteelt nr 2 Februari 2017

Om meer te lezen over dit interessante artikel uit het blad Veeteelt van februari 2017, download het hele artikel.

Download dit artikel

Hoog bezoek Vitens

Op vrijdag 17 februari kregen we een kort bezoek van Lieve Declercq samen met Toon van Kessel bij Jan Stokkers. Lieve is de hoogste baas (“bazin”) en dat noemen we tegenwoordig CEO: Chief Executive Officer. Ze is oprecht begaan met de samenwerking tussen landbouwers en drinkwaterbedrijf, want samen levert uiteindelijk meer op. Ze vindt het heel goed dat we het voortouw nemen om tot meer duurzaamheid te komen. Maar hoe regel je nu dat wat bij ons kan met 25 boeren ook kan gelden voor 25.000 boeren in Nederland was haar terechte vraag. We hebben niet het antwoord maar het helpt enorm als je voorbeelden kunt geven waar het werkt en daar kan ons gebied een rol in spelen. Verder helpt het als we ons pionierswerk kunnen voortzetten en dat we daarmee de wegen openen ook voor vele andere boeren in Nederland.

 

  • 1
  • 2